YABANCI DİL (İNGİLİZCE) KURSUNA KATILIM SAĞLAYAN PERSONELE SERTİFİKALARI, EĞİTİM GÖREVLİSİNE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

16 Mart 2023 Perşembe

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan Uluslararasılaşma Eylem Planında alt eylem olarak yer alan ve Personel Daire Başkanlığına tanımlanan "D.1.2 İdari personelin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması" faaliyeti kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde öğrenci işlerinde görev yapan idari personele yönelik 24 Mayıs 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen 48 (kırk sekiz) saatlik  Yabancı Dil (İngilizce) Kursu'na katılım gösteren personele Öğr. Gör. Seda ALTUNTAŞ tarafından ‘Katılım Belgesi’ verildi.

Öğr. 
Gör. Seda ALTUNTAŞ'a ise katkısından ötürü Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayime KILIÇARSLAN tarafından ‘Plaket’ takdim edildi.