06.12.2021 tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Değerlendirme Sonuçları

28 Aralık 2021 Salı

Rektörlük 

Diş Hekimliği Fakütesi

Atanmaya hak kazanan (Başarılı/Asıl) adayın aşağıdaki gerekli belgeleri 07.01.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuru yapmayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılırlar. Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe  kuralına uyularak kabul edilecektir. Ayrıca kurumumuza girişlerde HES kodu istenmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda postadan kaynaklanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler
1- 
Atanma talep dilekçesi
2- İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir) ( Askerliğini yapanlar için Terhis belgesi)
4- 2 adet fotoğraf
5- Kamu kurumunda görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir-(HİTAP)
6- Özel sektörde görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir)
7- Adli sicil kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
8- 
Mal bildirim formu