11.04.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yedek Adayların Çağrılması

11 Eylül 2023 Pazartesi

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 11.04.2023-25.04.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınan başvuru değerlendirmeleri sonucunda istihdam edilmeye hak kazananlardan istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüze başvuru yapmayan adayların yerlerine yedek adayların çağrılması durumu oluşmuştur.
Bu nedenle aşağıda bilgileri verilen adayların istenilen belgeleri, 22.09.2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Eksik veya onaysız belge teslim eden ile hakkından feragat etmiş olan adayların yerine sırasıyla yedek adaylardan çağrılacaktır. Yedek adayların çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.

Adaylar hakkında çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 
11.04.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
İLAN KODU-11 / DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ-KADIN/ERKEK)
YEDEKLERDEN ASIL ADAY OLARAK YERLEŞENLERİN BİLGİLERİ
Sıra No Başvuru Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı KPSS Puanı Durumu
1 6425068 1298******* A*** K**** 81,96694 SAĞLIYOR/68. YEDEK
2 6467766 3734******* S***** A**** 81,89643 SAĞLIYOR/69. YEDEK
3 6419072 4258******* H**** O*** 81,87572 SAĞLIYOR/70. YEDEK
4 6401398 2667******* S***** Ç**** 81,87161 SAĞLIYOR/71. YEDEK
5 6456808 3658******* A*** N** Y**** 81,87157 SAĞLIYOR/72. YEDEK
6 6401178 4488******* Ş**** E*** 81,85086 SAĞLIYOR/73. YEDEK
7 6411976 2101******* M****** K*** 81,80529 SAĞLIYOR/74. YEDEK
8 6417641 4346******* E******* Y**** 81,79284 SAĞLIYOR/75. YEDEK
 
 
İstenilen Belgeler:
  1. Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/web adresinden temin edilebilir.)
  2. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
  3. Diploma veya mezun belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
  4. 2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi
  5. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir-Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
  7. Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
  8. Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir.)
  9. Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Kurul raporunda “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)
NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde veya güncel tarihli alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü asıl olarak ibraz edilmeyen belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.