11.07.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yedek Adayların Çağrılması

15 Eylül 2023 Cuma

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 11.07.2023 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanı başvuru değerlendirme sonuçları sonucunda istihdam edilmeye hak kazananlardan tebliğ süresi içinde istenilen belgeler ile birlikte 18.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze başvuru yaparak hakkından feragat eden adayın yerine yedek adayın çağrılması durumu oluşmuştur.
 
Bu nedenle aşağıda isimi belirtilen adayın istenilen belgeleri, 29.09.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacak ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.

Adaylar hakkında çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
            İlgililere duyurulur.  
11.07.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
İLAN KODU-04 / HEMŞİRE (GENEL-KADIN/ERKEK-ORTAÖĞRETİM/KPSS P94)
YEDEKLERDEN ASIL ADAY OLARAK YERLEŞENLERİN LİSTESİ
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı KPSS Puanı Durumu
1 6348******* S**** D**** 80,10184
SAĞLIYOR/3. YEDEK
 
İstenilen Belgeler:

1- Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir.)
2-Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı çalışabileceğine ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu.
 
3- Mal bildirim formunun doldurularak imzalanması (Arkalı-önlü doldurulacak, sicil no kısmı boş bırakılacak.)