25 Nisan 2022 Tarihli Sürekli İşçi (Engelli) Alımı İlanı Değerlendirme Sonuçlarına Göre Yedek Adayın Çağrılması

22 Haziran 2022 Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca İŞKUR üzerinden 25-29 Nisan 2022 tarihleri arasında ilan edilen 2 (iki) adet Temizlik Görevlisi (Engelli) statüsünde “sürekli işçi” ilanına başvuranlar arasından çekilen noter kurası ile yapılan sözlü sınav (mülakat) sonrasında asıl aday olarak yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın yerine yedek adayın çağrılması durumu oluşmuştur.

Bu nedenle aşağıda bilgileri verilen adayın istenilen belgeleri, 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmesi gerekmektedir. 

Adayın atama işlemleri, Kurumumuza ibraz etmiş olduğu belgelerin ilanda belirtilen şartlar yönünden uygunluğunun tespit edilmesi ve hakkında yaptırılacak arşiv araştırması sonucuna göre gerçekleştirilecek olup gerektiğinde ilgililerle irtibata geçilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaya herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ) ALIMI YEDEK ADAYI

-1. YEDEK-

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

BABA ADI

3913*******

A**** Ş****

İ*****
İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru/Atama Formu (tıklayınız)

2- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)

3- Öğrenim belgesi örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir)

4- Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),

7- Temizlik Görevlisi (Engelli) statüsünde istihdam edileceklerin ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından almış oldukları, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu engelliler için sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.