GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

21 Haziran 2022 Salı

 
  1. Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yazılı sınavı 27.06.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde (RTEUSEM) tek oturumda yapılacaktır.
  2. Adaylar sınav giriş belgelerini 24.06.2022 tarihinden itibaren RTEUSEM’den teslim alabilecektir.
  3. Adaylar sınava gelirken RTEUSEM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Kurum Kimlik Kartı, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkarmak için)] yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sürücü Belgesi vb. belgelerle sınava girilemez. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.
  4. Sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.
  5. Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, saat, cep telefonu, anahtar, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.