KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

06 Ocak 2022 Perşembe

KPSS-2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 21/01/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Formu (Form Eksiksiz Doldurulmalıdır)

2- Öğrenim belgesi örneği (Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınacak Mezun Belgesi de kabul edilecektir.)

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi) (www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

4- Bir adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10’uncu maddesine uygun olmalı)

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Mal bildirim formunun doldurularak imzalanması (Arkalı-önlü doldurulacak, sicil no kısmı boş bırakılacak.)

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması

8- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Nüfus İl/İlçe Müdürlüklerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

9- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

10- Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden ya da www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)

11- Bilgisayar İşletmeni olarak yerleşen adaylar için MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olduğuna ilişkin resmî belge (transkript vb.)

12- Daha önce sigortalı olarak çalışılmışsa çalışma sürelerini gösteren belge (SGK'dan ya da www.turkiye.gov.tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)


Not: 1- Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi alarak istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

       2- Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
     

Ayrıntılı bilgi için 0 464 223 61 26     Dahili: 16 40