Akademik Özlük Formları

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman) Kadrolarına Başvuru Formu

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Değerlendirme Formu

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Ön Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren birimler İçin Ön Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren birimler İçin Değerlendirme Formu

Yabancı Dil Okutmanı Çevirici ve Yabancı Dille  Eğitim-Öğretim Yapılan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadrosu İçin Değerlendirme Formu

Yabancı Dil Okutmanı, Çevirici ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Programlardaki Öğretim Görevlisi Kadrosu İçin Ön Değerlendirme Formu

Jüri Ücret Beyan Formu

Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

Yurtiçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Yurtdışında Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

İstifa Emeklilik Dilekçe Formu

Etik Sözleşme Formu

İlişik Kesme Belgesi

Kadro Talep Formu(Form-1)

Kadro Talep Formu (Form-2)

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Profesör)

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Doçent)

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Yardımcı Doçent)

Teslim Tesellüm Tutanağı

Öğrenim Değişikli Dilekçesi Formu

Mal Bildirimi Formu

Personel Nakil Bildirimi Formu

Faaliyet Raporu (Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmasında Kullanılacaktır)

Banka Tercihi Dilekçe Örneği (Emeklilik Talep Edenler İçin)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu