Akademik Özlük Formları

Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi) Kadrolarına Başvuru Formu

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Ön Değerlendirme Formu

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin (Rektörlük Dahil) Nihai Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin Ön Değerlendirme Formu

Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler İçin Nihai Değerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil) Kadrosu İçin Ön Değerlendirme Formu

Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil) Kadrosu İçin Nihai Değerlendirme Formu

Jüri Ücret Beyan Formu

Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

Yurtiçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

Yurtdışında Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi

İstifa, Emeklilik Formu/Dilekçe

Personel Nakil Bildirimi Formu

Personel İlişik Kesme Belgesi

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Profesör)

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Doçent)

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu (Doktor Öğretim Üyesi)

Teslim Tesellüm Tutanağı

Mal Bildirimi Formu

Banka Tercihi Dilekçe Örneği (Emeklilik Talep Edenler İçin)

Araştırma Görevlisi Kadrolarına İlk Atanmada Kullanılacak Görüş Formu

Faaliyet Raporu (Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmasında Kullanılacaktır)