Hizmet İçi Eğitim Anketleri

Olumlu Duygu Durumunu Artırma, Motivasyon ve Verimlilik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Verilerin Raporlanması Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Meslekî Etik Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Soru Türlerinin Özellikleri ve Testte Kullanımı Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2022)
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Kurumların Yükümlülükleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İdari Soruşturma ve İncelemelerde Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Tükenmişlik Duygusuyla Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Web Sayfasının Düzenlenmesi Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Office Programları Kullanımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
İşyeri Moral ve Motivasyon Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Kılavuzu Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
REBİS'te Yer Alan Modüllerin Tanıtımı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Sorun Çözme ve Öfke Kontrolü, Stresle Başa Çıkabilme Yolları Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Kurum Disiplini ve Kültürü Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Kamu İhale Kanunu E-İhale ve EKAP Kullanımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2021)
Motivasyon Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
REBİS'te Yer Alan Modüllerin Tanıtımı Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Etik Değerler ve İş Ahlak Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Disiplin Soruşturması Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Yönetimde Stres, Çatışma ve Zaman Yönetimi Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Eğitimi Anketi Sonuç Raporu (2020)
Resmî Yazışma Kuralları Eğitimi Anket Sonuç Raporu (2020)