Görevle İlgili Genel İlkeler

Personel Daire Başkanı

Şube Müdürü

Şef

Bilgisayar İşletmeni

Memur