İç Kontrol Komisyonu

Personel Dairesi Başkanı Cehri HUT(Başkan)

Şb. Md. Ali TÜYLÜ(Üye)

Şb. Md. Sayime KILIÇARSLAN(Üye)

Şef. Turan DURAL(Üye)

Bilg. İşlt. Sevim SOLAK(Üye)

Bilg. İşlt. Esra KAŞIKÇI(Üye)