Mevzuat

-Üniversitemiz Mevzuatı

-Yükseköğretim Mevzuatı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Diğer Kamu Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen

İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar