ABDULKADİR BAKI

ABDULKADİR BAKI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca alınmış olanların süre uzatımı ile yeni alınacak sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Açıktan atama iznine tabi olmayan ( SHCEK, Özürlü Personel, Terörle Mücadele Kapsamında alınacak personel) eleman alımı ile ilgili işleri yürütmek

Aday memurların adaylıklarının kaldırılması veya kaldırılmaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Gelen-giden evrakların kaydedilmesi sayı verilmesi,

HİTAP programının güncel tutulmasını sağlamak

İdari personelin atama, terfi ve intibak işlemlerini yürütmek,

İdari Personelin aylıksız izin dönüşü hizmet değerlendirmesini yapmak,

İdari Personelin Hizmet Birleştirme işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

İdari personelin kadro değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

İdari personelin nakil, muvafakat ve istifası ile ilgili işlemleri takip etmek,

İdari Personelin protokol kapsamındaki yazışmalarını takip etmek,

İdari Personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum, vb.) yazışmalarını takip etmek,

İdari Personelle ilgili genel yazışmaları takip etmek,

Kendisi için tanımlanan görev kapsamındaki YÖKSİS işlemlerini yürütmek,

KPSS sonucuna göre alınacak idari personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Personel Daire Başkanlığına ait arşivle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Üç ayda bir idari personel bilgilerinin güncellenerek Devlet Personel Başkanlığı (E-Uygulama) ve Maliye Bakanlığı (E-Bütçe) sistemine girilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı durumda iş ve işlemlerini takip etmek,