DERYA KARABULUT

DERYA KARABULUT

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 Sayılı Kanunun 38, 39, ve 40. maddesi uyarınca talep edilen görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ADEK, Etik Kurulu ve ÜNİP ile ilgili çalışmaları takip etmek yazışmalarını yapmak,

Akademik personelin idari görevlendirmelerini yapmak ve YÖKSİS’e girmek.

Akademik personelin ortak protokol kapsamında yapılan görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığındaki genel yazışmaları yapmak,

Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemize yerleştirilen personelin işlemlerini takip etmek

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı durumda iş ve işlemlerini takip etmek,