ESRA KAŞIKÇI

ESRA KAŞIKÇI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

1416 Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz adına yurt dışında bulunan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Akademik personel başvurularını almak,

Akademik personelin aylık terfi işlemlerini yapmak,

Akademik personelin öğrenim durumuna ilişkin intibak işlemlerini yapmak,

Akademik personelin yeniden atama işlemlerini yapmak,

Akademik personelle ilgili hizmet belgesi ve görev belgesi hazırlamak,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görev alanıyla ilgili HİTAP’ın güncel tutulmasını sağlamak,

Kendisi için tanımlanan görev kapsamındaki YÖKSİS işlemlerini yürütmek,

Posta işlemlerini yürütmek.

TUS, DUS ve YDUS kontenjan taleplerini takip etmek ve ÖSYM sistemine girmek,

Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,