FUNDA KILIÇTAŞ

FUNDA KILIÇTAŞ

MEMUR

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Akademik ve idari personelle ilgili özlük dosyalarını istendiğinde ilgili kurumlara göndermek, gelen özlük dosyalarını teslim almak ve bununla ilgili yazışmaları yürütmek.

Birim içerisindeki posta işlemlerinin yapılması,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığındaki genel yazışmaları yapmak,

Yasaklı personel bilgilerinin Personel Bilgi Sistemine girilmesi

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,

Yeni gelen akademik ve idari personelle ilgili olarak özlük dosyası tanzim etmek sırt etiketlerini hazırlayıp yapıştırmak ve arşiv görevlisine teslim etmek.