NESLİNUR KOÇ

NESLİNUR KOÇ

ŞEF

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığı personelinin izin ve rapor işlemlerini takip etmek,

Daire Başkanlığımız personeline ait maaş, geçici-sürekli yolluk, vb. özlük haklarıyla ilgili tüm ödemeler ile aylık kesenek bildirgesinin gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Daire Başkanlığımız tarafından yapılan hizmet içi eğitim, aday memur, temel ve hazırlayıcı eğitimlerde görev verilen eğitmenlerin ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmek ve tahakkuklarını hazırlamak,

Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek Üniversitemiz personellerinin %20 ek karşılık prim ödemelerinin yapılması,

Görev alanıyla ilgili HİTAP’ın güncel tutulmasını sağlamak,

İşe başlayan ve işten ayrılan personelin SGK giriş-çıkış işlemlerini yapmak,

Personel Daire Başkanlığı ile ilgili tüm malzeme alımları ve harcamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Posta işlemlerini yürütmek.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak Dairemiz taşınırlarına ait işlemleri yürütmek,

Üniversitemiz akademik ve idari personelinin emeklilik işlemlerini yürütmek,

Üniversitemiz ile Kamu Sendikaları arasında her yıl Mayıs ayı itibariyle sendika tespit toplantısı yapılması konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

Üniversitemiz personelinin %20 ek karşılık prim ödemelerini yapmak.

Üniversitemizin geçici işçileriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,