SAİME BAŞARAN

SAİME BAŞARAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca Akademik personel görevlendirmelerini ve takibini yapmak.

2547 Sayılı Kanunun 38, 39, ve 40. maddesi uyarınca talep edilen görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Akademik personelin idari görevlendirmelerini yapmak ve YÖKSİS’e girmek.

Akademik personelin pasaport talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Akademik personelin protokol kapsamındaki görevlendirme işlemlerini yürütmek.

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığındaki genel yazışmaları yapmak,

Posta işlemlerini yürütmek.

Rektör ve yardımcılarının görevlendirme-izin yazışmalarını yapmak.

Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemize yerleştirilen personelin işlemlerini takip etmek,

ÜNİP, Etik Kurul, Kalite Geliştirme Kurulu ile ilgili işlemleri yürütmek.

Yasaklı Akademik personel bilgilerini PBS'ye girmek.

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı durumda iş ve işlemlerini takip etmek,