SEVİM SOLAK

SEVİM SOLAK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca akademik ve idari personel görevlendirmelerinin yapılması ve atama periyotlarının takip edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Akademik ve idari personelin izinle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

Akademik ve idari personelle ilgili soruşturmalar, adli davalar, mahkeme kararları vb. hukuki konulardaki iş ve işlemleri yürütmek ve disiplin cezalarını YÖKSİS, PBS VE DPB sistemine girmek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığındaki genel yazışmaları yapmak,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

Hizmetiçi eğitim, aday memurların temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim ile ilgili işlemlerini yürütmek,

İç Kontrol İşlemlerinin takip edilmesi,

REBİS iş akış sisteminin takip edilmesi,

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,