SEVİM SOLAK

SEVİM SOLAK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca idari personel görevlendirmelerini ve takibini yapmak.

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Daire Başkanlığındaki genel yazışmaları yapmak,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

Hizmetiçi eğitim, aday memurların temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim ile ilgili işlemlerini yürütmek,

İç Kontrol İşlemlerinin takip edilmesi,

İdari personel ile ilgili hizmet belgesi ve görev belgesi hazırlamak.

İdari personelin pasaport talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Performans Bilgi Sistemine veri girişlerini yapmak.

Posta işlemlerini yürütmek.

REBİS iş akış sisteminin takip edilmesi,

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,