TURAN DURAL

TURAN DURAL

ŞEF

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca yapılan işlemleri takip etmek,

Akademik personel alımı ilanlarını hazırlamak, ilan yazışmalarını yapmak,

Akademik personel başvurularını almak,

Akademik personelin askerlik tecil işlemlerini yapmak.

Akademik personelin kadro aktarımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek

Akademik personelin kadro iptal, ihdas ve değişikliği işlemlerini yapmak,

Akademik personelle ilgili hizmet belgesi ve görev belgesi hazırlamak,

Birimin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görev alanıyla ilgili HİTAP’ın güncel tutulmasını sağlamak,

Kendisi için tanımlanan görev kapsamındaki YÖKSİS işlemlerini yürütmek,

ÖYP ve Özel Alan kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

Personel Daire Başkanlığı Web sayfasının güncel tutulması ve web sayfasında yayınlanacak ilanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Posta işlemlerini yürütmek.

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,