TURAN DURAL

TURAN DURAL

ŞEF

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca yapılan işlemleri takip etmek,

Akademik personel alımı ilanlarını hazırlamak, ilan yazışmalarını yapmak,

Akademik personel başvurularını almak,

Akademik personelin kadro aktarımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek

Akademik personelin kadro iptal, ihdas ve değişikliği işlemlerini yapmak,

Akademik personelle ilgili hizmet belgesi ve görev belgesi hazırlamak,

Akademik ve idari personelin pasaport talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Askerlik Tecil İşlemlerini yapmak,

Birimin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

Görev alanıyla ilgili HİTAP’ın güncel tutulmasını sağlamak,

Kendisi için tanımlanan görev kapsamındaki YÖKSİS işlemlerini yürütmek,

ÖYP ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Personel Daire Başkanlığı Web sayfasının güncel tutulması ve web sayfasında yayınlanacak ilanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,