YUNUS ÖZTÜRK

YUNUS ÖZTÜRK

ŞEF

Birimi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Akademik personel başvurularını almak,

Akademik personelin aylıksız izin (askerlik, doğum vb.) yazışmaları ve aylıksız izinde geçen sürelerin değerlendirilmesi işlemlerini takip etmek,

Akademik personelin ilk atama işlemlerini yapmak,

Akademik personelle ilgili hizmet belgesi ve görev belgesi hazırlamak

Akademik personelle ilgili hizmet birleştirme işlemlerini takip etmek,

Akademik personelle ilgili muvafakat, mecburi hizmet devri ve istifa talepleri konusunda yazışmaları yürütmek,

Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görev alanıyla ilgili HİTAP’ın güncel tutulmasını sağlamak,

Kendisi için tanımlanan görev kapsamındaki YÖKSİS işlemlerini yürütmek,

Yedeği olduğu personelin görevde olmadığı zaman da iş ve işlemlerini takip etmek,